Honda VTR Streetfighter

Custom made CSB Fighters

  • Akrapovic full system
  • custom made front
  • custom made rear

(Deze foto`s dateren uit 2013)